RAPP, CHRISTIAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 310
Datum beviljat 17.04.2004