RAPP, CHRISTIAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 311
Datum beviljat 17.04.2004