LINDHOLM, ROBERT

Förtjänsttecken Silver
Nummer 309
Datum beviljat 09.11.2002