ÖSTERMAN, RENÉ

Förtjänsttecken Silver
Nummer 308
Datum beviljat 09.11.2002