WINTER, MARCUS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 307
Datum beviljat 09.11.2002