WALLIUS, TIMO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 305
Datum beviljat 09.11.2002