SÖDERLUND, BEN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 304
Datum beviljat 09.11.2002