NYMAN, MORITZ

Förtjänsttecken Silver
Nummer 303
Datum beviljat 09.11.2002