LÖFGREN, OVE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 302
Datum beviljat 09.11.2002