JOHANSSON, HANS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 299
Datum beviljat 09.11.2002