JANSSON, ULF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 298
Datum beviljat 09.11.2002