ALAVA, PETRI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 297
Datum beviljat 09.11.2002