BERGLUND, ANITA

Förtjänsttecken Guld
Nummer 38
Datum beviljat 01.01.1972