BJÖRKSTÉN, CHRISTIAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 296
Datum beviljat 06.02.1999