SALMELAINEN, TOMMI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 295
Datum beviljat 18.10.1997