WINBERG, BJARNE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 294
Datum beviljat 18.10.1997