TAMMELIN, NILS-JOHAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 293
Datum beviljat 18.10.1997