SJÖGREN, CARL-ERIC

Förtjänsttecken Silver
Nummer 289
Datum beviljat 18.10.1997