SIRKKIÖ, MIKA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 288
Datum beviljat 18.10.1997