ROSENBERG, PAUL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 287
Datum beviljat 18.10.1997