NYBONDAS, TOM

Förtjänsttecken Silver
Nummer 286
Datum beviljat 18.10.1997