MONTELL, GÖRAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 285
Datum beviljat 18.10.1997