LINDQVIST, RURIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 284
Datum beviljat 18.10.1997