LEHTONEN, YRJÖ M

Förtjänsttecken Silver
Nummer 283
Datum beviljat 18.10.1997