LAMPPU, JUHA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 281
Datum beviljat 18.10.1997