HORKAMA, KEIJO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 280
Datum beviljat 18.10.1997