HAMBERG, MATTI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 279
Datum beviljat 18.10.1997