HALLBÄCK, JOHAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 278
Datum beviljat 18.10.1997