BERGROTH, KIM

Förtjänsttecken Silver
Nummer 276
Datum beviljat 18.10.1997