ANDERSSON, LOTTA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 275
Datum beviljat 18.10.1997