AIRANNE, JUKKA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 274
Datum beviljat 18.10.1997