FLOMAN, JARL-OLOF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 272
Datum beviljat 13.11.1992