ÖHMAN, STIG-OLOF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 271
Datum beviljat 13.11.1992