SVEHOLM, STURE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 270
Datum beviljat 13.11.1992