SUNDBERG, GARY

Förtjänsttecken Silver
Nummer 266
Datum beviljat 13.11.1992