SKAFFARI, YRJÖ

Förtjänsttecken Silver
Nummer 265
Datum beviljat 13.11.1992