LÖFLUND, LEIF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 263
Datum beviljat 13.11.1992