KNAPE, RENÉ

Förtjänsttecken Silver
Nummer 262
Datum beviljat 13.11.1992