KARLSSON, PENTTI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 261
Datum beviljat 13.11.1992