JOHANSSON, HENRY

Förtjänsttecken Silver
Nummer 260
Datum beviljat 13.11.1992