HEDBERG, KAI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 259
Datum beviljat 13.11.1992