HAAPANIEMI, TIMO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 258
Datum beviljat 13.11.1992