BÄCKSTRÖM, SYNNÖVE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 257
Datum beviljat 13.11.1992