GRÖNROOS, MONICA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 256
Datum beviljat 13.11.1992