GRUNDFELT, BENGT

Förtjänsttecken Silver
Nummer 255
Datum beviljat 13.11.1992