GRENNER, CAROLA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 254
Datum beviljat 13.11.1992