ELFSTRÖM, PETER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 253
Datum beviljat 13.11.1992