BOSTRÖM, KAJ

Förtjänsttecken Silver
Nummer 252
Datum beviljat 13.11.1992