LINDFORS, SAKARI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 251
Datum beviljat 13.03.1988