JÄRVI, IIRO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 246
Datum beviljat 13.03.1988