KAJANDER, LISELOTT

Förtjänsttecken Silver
Nummer 245
Datum beviljat 07.11.1987